LTV je zkratka anglického pojmu „loan to value“, který určuje výši půjčky vůči hodnotě zastavené nemovitosti. U hypotečních úvěrů tuto hodnotu určuje Česká národní banka – v současnosti je 90 %, avšak platná pouze pro všechny žadatele mladší 36 let (pro manželé, kteří mají společné jmění manželů (SJM), platí, že věk do 36 let musí splnit alespoň jeden z nich). Pro ostatní případy platí horní hranice 80%.

Znamená to, že vám banky prostřednictvím hypotéky půjčí maximálně 90 % z ceny nemovitosti, kterou ručíte. Zbylých 10 % musíte doplatit ze svého.

Pokud chcete vyšší půjčku, musíte přidat do zástavy ještě další nemovitost. Například byt rodičů. Vzroste tím hodnota zástavy, a tedy i částka, ze které se LTV počítá.

Zároveň tím klesne výsledná hodnota LTV.

Jak je to možné?

Představte si, že kupuje byt za 3 000 000 korun.

  • Při 90% LTV vám banka půjčí maximálně 2 700 000.
  • Pokud ale budete ručit také bytem rodičů za 2 500 000 korun, stoupne celková hodnota zástavy na 5 500 000 korun.
  • Díky tomu vám banka může půjčit celé 3 000 000 korun a LTV této půjčky bude zhruba 55 %.

Je to pro vás výhodné ještě z jednoho důvodu. U LTV pod 80 % totiž získáte výhodnější úrok než u vyšších půjček.