Lombardní sazba je procentuální sazba. Lombardní sazba zároveň určuje , za kolik si mohou komerční banky půjčit od České národní banky (ČNB). Lombardní sazba je jedním z nástrojů měnové politiky ČNB spolu například s repo sazbou nebo také diskontní sazbou. Prostřednictvím lombardní sazby může ČNB regulovat celkové množství peněz v ekonomice – například jestliže ČNB navýší lombardní sazbu – bude to mít za následek to, že banky si budou půjčovat méně peněz.