Klienti podepisují smlouvu o hypotéce

Ministerstvo financí představilo novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která přináší změny ohledně předčasného splacení hypoték. Od příštího roku musí klienti, kteří se rozhodnou předčasně splatit svůj úvěr během doby fixace, počítat s novým poplatkem. Ten se může vyšplhat až na 2 % z předčasně splacené části úvěru. Plánovaný poplatek nahradí stávající administrativní poplatek v maximální výši tisíc korun.

Předčasné splacení se prodraží

Současný zákon umožňuje předčasné splacení úvěru bez poplatků v několika situacích. Možné je například splacení 25 % úvěru každý rok po dvanácti anuitních splátkách, a to měsíc před výročím podpisu smlouvy. Další případy bezplatného předčasného splacení zahrnují konec doby fixace a také těžkou životní situaci, jako je úmrtí klienta nebo jeho partnera.

Ministerstvo financí plánuje rozšířit situace, kdy je možné hypotéku předčasně splatit zdarma, o prodej nemovitosti zatížené hypotékou a vypořádání společného jmění manželů (typicky při rozvodu). Pokud však klientovi nevyhovují žádné z uvedených možností, může se situace výrazně zkomplikovat. Kromě stávajícího administrativního poplatku mu totiž bude i nově navrhovaný poplatek, jehož výše se odvíjí od částky úvěru.

Typickým důvodem pro předčasné splacení úvěru před koncem fixace je přechod klienta k jinému poskytovateli, který nabízí nižší úrokové sazby. Nově schválený zákon stanoví maximální poplatek za předčasné splacení ve výši dvou procent z části jistiny, která je předčasně splacena. Tento poplatek má odrážet rozdíl mezi sjednaným úrokem a průměrnými úrokovými sazbami na trhu, které bude měsíčně zveřejňovat Česká národní banka. Cílem je reflektovat aktuální situaci na trhu a zajistit spravedlivou kompenzaci za předčasné splacení úvěru.

Novela slibuje jasnější pravidla

ČNB nedávno udělila několika bankám pokuty za neoprávněné zpoplatňování předčasného splácení úvěrů, které bylo v rozporu se současným zněním zákona o spotřebitelském úvěru. Některé banky si totiž vykládaly zákon různými způsoby a účtovaly klientům neoprávněně vyšší částky než pouhý administrativní poplatek. ČNB svým krokem reagovala na neodůvodněné finanční požadavky bank vůči klientům. Jejím cílem bylo zajištění správné interpretace zákona a spravedlivého zacházení se spotřebiteli.

Novela zákona má za cíl zpřesnit pravidla ohledně poplatků za předčasné splacení hypotéky a zabránit neoprávněným interpretacím ze strany bank. Podle nového zákona budou poskytovatelé úvěrů povinni stanovit konkrétní způsob výpočtu nákladů spojených s předčasným splacením. Zákon tak jasně určí maximální částku, kterou může být klient zatížen, pokud se rozhodne předčasně splatit úvěr před koncem doby fixace.

Cílem novely je zajistit jasná pravidla pro spotřebitele a poskytovatele úvěrů a minimalizovat potenciální nespravedlnosti při předčasném splacení hypotéky. Navrhovaný zákon tak přináší větší transparentnost a ochranu spotřebitelů ve finančním sektoru. Novelu zákona o spotřebitelském úvěru budou poslanci projednávat již příští týden. Pokud ji přijmou, změny budou účinné od 1. ledna příštího roku.