Detail pobočky UNIQA

Současná ekonomická situace logicky vyvolává u většiny lidí značnou míru nervozity a obav.  Stále více lidí se dnes snaží vyhnout ztrátě hodnoty svých úspor kvůli inflaci. A v době zvýšené ekonomické nejistoty proto mnozí lidé přistupují k radikálním krokům.

I když se tyto kroky mohou zdát v krátkodobém měřítku jako výhodné, mohou se dlouhodobě vymstít. V období rekordně vysoké dvouciferné inflace je proto moudré zachovat opatrnost.

Češi schovávají peníze doma

Zodpovědní jedinci, kteří si váží svých úspor, se snaží přijít na způsoby, jak ochránit hodnotu svých financí před inflací a nestabilitou na trhu. Pravidelně monitorují výkonnost různých spořicích nástrojů a přemýšlí o možných přesunech svých finančních prostředků.

Je zajímavé, že v ČR dosud převládá určitý konzervativní přístup, protože většina lidí stále preferuje tradiční bankovní účty a drží většinu svých peněz v hotovosti. V této podobě je dnes uchováno více než 60 % celkových finančních prostředků. Ačkoliv během doby pandemie vzrostl zájem o investice, stále se jedná o spíše doplňkový způsob zhodnocení finančního portfolia.

Porazí doplňkové penzijní spoření inflaci?

Aktuální zprávy o vývoji doplňkového penzijního spoření (včetně staršího penzijního připojištění) nejsou právě povzbuzující, tuto formu investování je však důležité hodnotit s ohledem na dlouhodobý horizont (obvykle několik desetiletí).

Při dlouhodobém investičním horizontu totiž může dojít k občasným poklesům hodnoty investice. Nemusí to být ale nutně důvod k obavám – tyto poklesy obvykle kompenzují delší období růstu, která obvykle trvají déle než období poklesu.

Přiznejme si ale, že konzervativní fondy, ať už v rámci staršího penzijního připojištění nebo novějšího doplňkového penzijního spoření, často dosahují dlouhodobého výnosu, který inflaci nemá šanci porazit. Proto mají tyto fondy smysl především pro účastníky, kteří brzy spoření končí a nemají již tolik času na střídání investičních cyklů.

Zato vyvážené fondy a dynamičtější fondy, které investují do akcií, mají schopnost dlouhodobě porážet inflaci a poskytovat účastníkům atraktivní zhodnocení (zároveň jsou však rizikovější). Manévrovacího prostoru tak mají klienti stále dost. A jen kvůli aktuálním poklesům výkonnosti u většiny fondů nelze doporučit opuštění doplňkového penzijního spoření.  

Ano, některé nástroje, například termínované vklady, nyní mohou nabízet atraktivnější výnosy. Jde ale o krátkodobé instrumenty s jiným zaměřením než doplňkové penzijní spoření. Srovnávání těchto dvou variant je tak příslovečné „míchání jablek s hruškami“.

Řešení? Změna investiční strategie

I z nepříznivé situace se dá těžit. V současné době se například naskýtá příležitost k nákupu aktiv za nižší ceny. Může jít i o vhodný okamžik pro optimalizaci pravidelných vkladů tak, abyste dosáhli na maximální státní a zaměstnavatelský příspěvek.

A pokud se snažíte chránit své úspory před vlivem inflace, může být užitečné zvážit přechod z konzervativní investiční strategie k dynamičtějšímu přístupu. Tato volba je zejména relevantní pro investory s dlouhodobým investičním horizontem přesahujícím 10 let.

„Dá se říci, že starší penzijní připojištění využívají více klienti předdůchodového věku a ti klienti, kteří preferují jistotu před nejistým výnosem. Naproti tomu doplňkové penzijní spoření se hodí pro aktivnější jedince, kteří jsou připraveni akceptovat určitou míru rizika poklesu v zájmu dlouhodobého zisku,“ doplňuje v tiskové zprávě Pavel Vaněk, ředitel penzí a investic UNIQA pojišťovny.

Pokud máte před sebou více než 10 let smluvní doby a máte uzavřenou smlouvu o „starém“ penzijním připojištění (které bylo dostupné do konce roku 2012), zvažte možnost přechodu na doplňkové penzijní spoření. Záruka „nezáporné nuly“, kterou máte na staré smlouvě, může v prostředí silné inflace ztratit smysl – vaše naspořené prostředky by mohly ztratit velkou část své reálné hodnoty.

V takových situacích je často rozumné zvážit alespoň investici do vyvážených fondů a ideálně doplnit portfólio o akciové fondy, abyste v dlouhodobém horizontu dokázali inflaci porazit.

Úprava strategie je snadná

Přechod na novou investiční strategii se dnes dá provést jednoduše. „Investiční strategii lze měnit libovolně. Zákon o doplňkovém penzijním spoření stanovuje podmínky, za kterých tak lze učinit. První změna strategie je v rámci kalendářního roku zdarma, každá další stojí 500 Kč,“ komentuje Vaněk.

S blížícím se termínem ukončení smluvní doby naopak odborníci doporučují přemýšlet o návratu k konzervativní strategii, aby se zajistila relativní stabilizace zisků vzhledem k možným aktuálním výkyvům na trhu. „Vždy ale záleží na rizikové averzi každého účastníka. Tuto otázku utlumení rizika poklesu by měl řešit vždy se svým poradcem i s ohledem na jeho konkrétní finanční situaci a stav penzijního účtu,“ uzavírá Pavel Vaněk z UNIQA.