Stylově vybavený družstevní byt

Při nákupu nemovitosti lidé obvykle spoléhají na hypotéku. Existují ale i jiné bankovní produkty, které vám mohou pomoci, například předhypoteční úvěr. S hypotékou mají spoustu společných rysů, přesto jde o dva různé produkty. Předhypoteční úvěr se obvykle sjednává společně s hypotékou a představuje zajímavou kombinaci bankovních produktů.

Předhypoteční úvěr začíná běžet dříve než hypotéka – a během doby jeho trvání splácíte pouze úroky. Teprve následující hypotéka slouží k umoření  jistiny. Tím, že využíváte oba tyto bankovní produkty, můžete získat několik výhod. A pokud je správně využijete, dá se na tom dokonce i vydělat.

Co je předhypoteční úvěr?

Předhypoteční úvěr je krátkodobá půjčka, která umožňuje financovat bydlení v situaci, kdy ještě nemáte k dispozici vhodnou nemovitost k zajištění. Typicky se využívá v případech, kdy není možné v daném okamžiku zatížit kupovanou nemovitost zástavním právem.

Tento typ úvěru má obvykle vyšší úrokovou sazbu. Jakmile je však na katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo, předhypoteční úvěr se transformuje na standardní hypotéku s nižší úrokovou sazbou.

Předhypoteční úvěr tedy slouží jako dočasná finanční pomoc při pořizování bydlení, která se následně přemění na tradiční hypotéku s výhodnějšími podmínkami. Je důležité mít na paměti, že vyšší úroková sazba předhypotečního úvěru je dočasná a snižuje se po zřízení zástavního práva.

Kdy se využívá předhypoteční úvěr?

Předhypotéka poskytuje flexibilitu při financování různých druhů nemovitostí a může vám pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti bydlení nebo investic do nemovitostí.

Možnosti využití předhypotečního úvěru:

 1. Koupě družstevního bytu
 2. Koupě nemovitosti v dražbě
 3. Koupě obecní nemovitosti nebo pozemku (pokud obec nedá souhlas se zástavou)
 4. Stavba na obecním pozemku
 5. Privatizace obecního bytu
 6. Započetí některých typů staveb, jako je například montovaný dům atd.

Než si zažádáte o předhypotéku, nezapomeňte se vždy poradit s odborníky , kteří vám poskytnou další informace a pomoc při sjednávání.

Kdo může získat předhypoteční úvěr?

Podobně jako hypotéka, i předhypoteční úvěr má svá specifická pravidla:

 • Předhypoteční úvěr lze využít pouze na nemovitost, na kterou nelze momentálně zřídit zástavní právo, ale která by v budoucnu mohla být předmětem zástavy.
 • Předhypoteční úvěr končí v momentě, kdy přechází nemovitost do osobního vlastnictví.
 • Doba trvání úvěru je omezena na maximálně 1 až 2 roky.
 • Splátky snižují pouze úrok.
 • Ke schválení půjčky je nezbytné mít dostatečně vysoký příjem.
 • O úvěr mohou zároveň žádat až čtyři žadatelé (nejvýše ze dvou domácností).

Pokud o takový druh úvěru máte zájem, neváhejte se obrátit na naše hypoteční poradce, kteří vás celým procesem provedou. Hypoteční poradce vám pomůže se sjednáním předhypotečního úvěru.

Předhypotéka má i svá úskalí

Předhypoteční úvěr je pro někoho skvělým řešením a nabízí jiné možnosti než klasická hypotéka. Ale má i své nevýhody.

Předhypoteční úvěr s sebou například obvykle nese vyšší úrokovou sazbu než hypotéka. Pro sjednání předhypotečního úvěru musíte mít dostatečný příjem (což vyžaduje ovšem i samotná hypotéka). Navíc ho nemůžete splatit jinak než pomocí následné hypotéky. Před žádostí o předhypotéku je důležité porovnat vaše možnosti, abyste si vybrali skutečně výhodný produkt.