Pronájem bytu znamená nejen stálý příjem, ale také řadu věcí, které musíte vyřešit. Patří mezi ně i pojištění. Potřebujete přitom alespoň tři různé produkty – pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti.

Záleží samozřejmě jen na vás a na vaší situaci, jestli svůj byt opravdu pojistíte a jakým způsobem. Obvykle se ale vyplatí využít všechna tři zmíněná pojištění.

Každé z nich totiž chrání před jinými škodami. A společně tvoří krytí, které vám pomůže v téměř jakékoliv situaci.

Pojištění nemovitosti

Základem je pojištění nemovitosti. Vyplatí se vám i případě, že svůj byt či dům pronajímat nehodláte. Kryje totiž vaši nemovitost před škodami způsobenými například:

 • vichřicí či tornádem,
 • požárem
 • nebo zloději a vandaly.

Pojištění nemovitosti se vztahuje pouze na samotnou stavbu a její pevné součásti – tedy stěny, strop, střechu, okna či dveře.

U některých poskytovatelů se můžete připojistit i pro případ ušlého nájmu. Když je pak byt či dům například kvůli povodni nějaký čas neobyvatelný, dostanete pojistné plnění.

Jako majitel nemovitosti sjednáváte její pojištění vždy vy. A pokud bytem nebo domem ručíte za hypotéku, je tato pojistka dokonce povinná.

Pokud ale pronajímáte družstevní byt, pojištění nemovitosti řešit nemusíte. Majitelem bytu je totiž bytové družstvo. Pojištění nemovitosti je proto v jeho režii.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti vám pomůže řešit škody na vybavení domácnosti. Tedy například když:

 • vám ukradnou televizi a další elektroniku,
 • vybavení bytu poškodí požár
 • nebo vás vyplaví přívalové deště a poničí věci uložené v garáži.

Tuto pojistku uzavřete v případě, že pronajímáte byt i s vybavením.

Pokud je nemovitost prázdná a veškerý nábytek i spotřebiče zajišťuje nájemník, měl by si pojištění sjednat on. Právě jeho majetku se totiž případná škoda dotkne.

A pokud je část vybavení vaše a část nájemníka, jednoduše se dohodněte, kdo vezme pojištění na sebe.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti poskytovatelé často nabízí spolu s pojištěním nemovitosti nebo domácnosti.

K první z těchto pojistek obvykle získáte pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Vztahuje se na situace, kdy:

 • na chodníku před vaším domem uklouzne chodec a zlomí si nohu,
 • ve vašem bytě praskne potrubí a vytopí sousedy pod vámi
 • nebo když se například požár z vašeho domu či bytu rozšíří i na sousední nemovitosti.

Toto pojištění byste proto měli uzavřít vždy.

Nájemník by pak měl přidat i klasické pojištění odpovědnosti. Pomůže mu totiž řešit škody, které způsobí neúmyslně někomu jinému.

Tedy když například špatně zavře kohoutek a vytopí souseda.

Tuto pojistku si můžete často sjednat spolu s pojištěním domácnosti.

Některé pojišťovny vám dokonce umožní, abyste ji uzavřeli za svého nájemníka. Vyplatí se vám to zejména v případě, že se budou nájemníci v bytě střídat.

Například když ubytováváte studenty.

Jak nastavit pojistnou částku

U všech tří pojištění platí jedno pravidlo – pojistné plnění musí být dost velké na to, aby dokázalo řešit způsobené škody. Bez ohledu na to, jestli jsou na vašem majetku, na nájemníkových věcech nebo na sousedově bytě.

Musíte proto stanovit dostatečně vysokou pojistnou částku.

Jak ji ale určit?

Není to nic těžkého. Stačí vycházet z hodnoty pojišťovaných věcí. Tedy:

 • u pojištění nemovitosti má pojistná částka odpovídat hodnotě vašeho bytu či domu (ideální je mít znalecký odhad),
 • u pojištění domácnosti spočítejte cenu veškerého vybavení a z této částky vycházejte,
 • u pojištění odpovědnosti zvažte, jakou škodu můžete způsobit někomu jinému – například když vytopíte byt pod vámi nebo požár zničí sousední nemovitosti.

Pojistnou částku nepodceňujte

U pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti si také rozmyslete, jestli chcete majetek pojistit na novou nebo časovou hodnotu.

 • Nová hodnota znamená, že svůj majetek pojistíte na cenu, za kterou můžete pořídit nové vybavení stejného typu.
 • U časové hodnoty vychází pojistné plnění z hodnoty majetku v době škody – počítá tedy i s jeho opotřebením.

Ať už si vyberete jakoukoliv variantu, dejte si pozor na podcenění pojistné částky. Hrozilo by vám totiž takzvané podpojištění. Pojišťovna pak může výsledné plnění výrazně krátit.

Také u pojištění odpovědnosti stanovte raději vyšší pojistnou částku. Škoda na cizím majetku se totiž může snadno vyšplhat i na několik milionů korun.

Využijte porovnání

Pokud si nejste jistí, jaké pojištění zvolit, po jakém poskytovateli sáhnout nebo jak nastavit pojistnou částku, napište nám. Nebo si rovnou jednotlivá pojištění porovnejte.

U nás najdete srovnání:

 • pojištění nemovitosti,
 • pojištění domácnosti
 • i pojištění odpovědnosti .

A můžete si být jistí, že nesáhnete vedle!