Remboursní úvěr (také ramboursní úvěr) je vlastně totožný jako Akceptační úvěr, jen s tím rozdílem že se nevztahuje k tuzemskému ale mezinárodnímu (zahraničnímu) obchodu. Garantem směnky je rembrousní banka která jako záruku poskytne své dobré jméno, nikoliv peněžní prostředky.

Příklad:

Tuzemský dovozce má zájem o koupi zboží od zahraničního obchodníka (věřitele) a zaplatit chce prostřednictvím směnky. Proto dlužník kontaktuje remboursní banku, která se za danou směnku zaručí a stává se tím i důvěryhodnější. Ještě předtím se samozřejmě dlužník s bankou domluví na konkrétních podmínkách, za jakých se remboursní banka za směnku zaručí.

Využívá se často, když jde o první „jednání“ mezi obchodními partnery, když se ještě neznají.