Revolving je termín používaný pro finanční kreditní produkt s omezenou dobou splatnosti, přičemž klient může čerpat a splácet peníze opakovaně, dokud nenaplní stanovený limit kreditního účtu. Revolvingový úvěr je také známý jako rotující úvěr nebo kontokorent.

Klienti mají k dispozici určitý limit na svém revolvingovém účtu, který mohou využívat podle svých potřeb. Při čerpání peněz z revolvingového účtu se úroky a poplatky za čerpání obvykle platí pouze z částky, kterou si klient skutečně půjčil. To znamená, že pokud klient nenačerpá plnou výši kreditního limitu, neplatí úroky a poplatky za nevyužitý zbytek limitu.

Revolvingové úvěry jsou často poskytovány jako kreditní karty nebo kontokorentní úvěry. Tyto úvěry jsou obvykle smluvně sjednány na určitou dobu, po kterou klient může využívat kreditní limit a platit úroky a splátky. Po skončení této doby může být limit kreditního účtu obnoven, pokud jsou splněny stanovené podmínky nebo může být úvěr uzavřen.