Dvoutýdenní repo sazba (nebo také základní sazba) je jednou tří úrokových sazeb, které určuje Česká národní banka. Spolu s lombardní sazbou a diskontní sazbou. Pomocí repo sazby centrální banka reguluje množství peněz v oběhu a ovlivňuje inflaci.

V praxi vše funguje tak, že:

  • centrální banka stahuje od komerčních bank přebytečnou likviditu,
  • za to jim poskytuje cenné papíry se základní dobou splatnosti 14 dní,
  • po uplynutí této doby skupuje cenné papíry zpět
  • a k jejich původní ceně přičítá předem stanovený úrok.

Těmto operacím se říká repo operace a jejich úroková sazba se označuje jako repo sazba.

Repo sazbu centrální banka stanovuje 8× ročně na předem plánovaných zasedáních své rady. Její aktuální výši najdete na internetových stránkách České národní banky.

Hodnota repo sazby ovlivňuje i úroky u spořicích produktů. Čím je vyšší, tím vyšší úroky nabídnou banky svým klientům. Naopak při poklesu této sazby padají také úroky na spořicích účtech a u dalších produktů.

Ze střednědobého hlediska se dvoutýdenní repo sazba projevuje také u úroků z hypoték. Například prudké zvyšování základní sazby, s jakým přišla centrální banka v roce 2021, výrazně přispívá ke zdražování hypotečních úvěrů.