Spořicí prasátko stojící na hromadě mincí

Státní podpora stavebního spoření se sníží na polovinu. Získáte tak maximálně 1000 Kč ročně namísto původních 2000 Kč – to uvádí konsolidační balíček, který čerstvě představila vláda. Toto opatření se má vztahovat nejen na nové, ale i na stávající smlouvy, a pravděpodobně se projeví již v příspěvku za rok 2024.

Ministerstvo financí uvádí, že možnost nabízet produkt stavebního spoření budou mít nově i banky. Úvěry z tohoto spoření budou poskytovány zejména na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti.

Změna je výsledkem vyjednávání se stavebními spořitelnami. Po něm došlo ke kompromisu, který pro stavební spořitelny dopadl příznivěji, než se původně očekávalo. Původní návrh totiž počítal se snížením státní podpory pro stávající smlouvy na polovinu a možným úplným zrušením podpory pro nové smlouvy. Dále se mluvilo o omezení státní podpory pouze na financování vlastního bydlení a energetické úspory.

Ústavní soud již dříve stanovil, že snížení státní podpory lze aplikovat i na již uzavřené smlouvy, ale pouze pro nové vklady po účinnosti novely, tedy až od roku 2024. Pro vklady uzavřené před tímto datem už nelze státní podporu omezit. Je důležité, aby lidé věděli předem, jakou podporu za svůj vklad v daném roce obdrží, aby se mohli podle toho rozhodnout.

Model stavebního spoření je zastaralý

Loni na podzim ekonomové z Národní ekonomické rady vlády (NERV) doporučili přehodnotit státní podporu stavebního spoření. Podpora sice má téměř třicetiletou tradici, ale vznikla v době nedostatku úspor, neexistujících hypoték a celkového nedostatku dlouhodobých vkladů a kapitálu. Podle NERV se z tohoto produktu postupem času stal pouze běžný spořicí účet dotovaný státem pro některé jedince, a to na úkor všech daňových poplatníků.

V doporučení vládě NERV navrhoval téměř okamžité zrušení státní podpory stavebního spoření, která by podle odhadů činila až čtyři až pět miliard korun ročně. Daniel Prokop, sociolog a člen NERV, upozornil na to, že většina této podpory míří do kapes bank, které si ji vybírají na vysokých poplatcích.

Stavební spoření má své výhody, neboť pomáhá mnoha lidem naučit se spořit. Nicméně státní podpora je velmi neefektivní, protože většina peněz nakonec končí u pěti velkých finančních institucí, namísto aby byla využita k financování bydlení. Mnozí odborníci se již v minulosti nechali slyšet, že by preferovali striktní omezení podpory pouze na stavební účely, zároveň by podporu snížili a umožnili by vstup dalším finančním domům. Pokud by toto řešení nebylo realizovatelné, experti navrhují zrušení stavebního spoření. Protože stát již poskytuje mnoho dalších dotací a daňových úlev na podporu bydlení, není nutné pokračovat s produktem, který už má svá nejlepší léta za sebou.

Stavební spoření využívají 3 miliony Čechů

V České republice nyní stavební spoření nabízí pět velkých stavební spořitelen – Stavební spořitelna České spořitelny, ČSOB stavební spořitelna, Modrá pyramida stavební spořitelna, MONETA stavební spořitelna a Raiffeisen stavební spořitelna. Vklady do stavebních spořitelen jsou přísně regulovány a peníze vkladatelů mohou být investovány pouze do úvěrů souvisejících s bydlením, což poskytuje výrazně větší bezpečnost než spotřebitelské úvěry.

K dispozici jsou také bezpečné investiční nástroje, jako jsou státní dluhopisy nebo bankovní vklady. Sjednaná úroková míra pro spoření zůstává pevná po dobu šesti let, a klienti mají jistotu, že obdrží řádný úvěr s pevným úrokem, který však může být maximálně o tři procenta vyšší než úroková míra pro spoření.

Díky přísné regulaci jsou rozdíly v nabídkách jednotlivých stavebních spořitelen minimální. Dříve se konkurence projevovala hlavně časově omezenými akcemi, kdy spořitelny novým klientům „odpouštěly“ poplatek za uzavření smlouvy. Nicméně i to se změnilo – například ČSOB už tento poplatek standardně neúčtuje a rovněž Buřinka ho neuplatňuje od roku 2020. V ostatních spořitelnách, které tento poplatek stále účtují, není v současné době problém získat smlouvu se spořicím tarifem zdarma. Stavební spořitelny však stále vyžadují po klientech poplatek za vedení účtu v řádu stovek korun ročně.

Spořitelny evidovaly ke konci roku 2022 přes 3,15 milionu smluv ve fázi spoření, zatímco aktuálně čerpaných úvěrů bylo 476 tisíc. Zástupci spořitelen upozorňují na možné ohrožení poskytování výhodných úvěrů, přičemž argumentují tím, že státní podpora měla být už dávno valorizována. Na stavební spoření pohlížet jako na ekosystém s oběma částmi – spořicí a úvěrovou. Spořicí část nabízí garantovaný výnos po dobu šesti let a alternativní produkt s obdobným rizikem a ročním výnosem, který se v současné době na trhu nenachází. Díky spoření má klient možnost získat okamžitě překlenovací úvěr a získává opci na levný úvěr ze stavebního spoření.

V poslední době se vedoucí představitelé stavebních spořitelen zaměřují na pomoc s přechodem na energeticky úsporné bydlení. Mnozí z nich tvrdí, že disponují službami a odborností, které mohou nabídnout státu jako hotovou a ověřenou infrastrukturu pro spolehlivé a cílené rozdělování dotací a podpor pro české domácnosti. Potenciální zájemci by tak mohli získat financování své investice a požádat o státní dotaci na jednom místě.

Historie snižování státní podpory stavebního spoření

  • Po zavedení stavebního spoření v roce 1993 činila státní podpora až 4500 Kč ročně, což odpovídalo 25 % roční vložené částky z maximálního dotovaného vkladu 18 000 Kč.
  • Od roku 2004 se maximální podpora pro nové smlouvy snížila na 3000 Kč ročně, což představovalo 15 % roční úspory z maximálního obnosu 20 000 Kč. Současně se prodloužila minimální doba spoření z pěti na šest let.
  • Od roku 2011 klesla maximální podpora pro nové i stávající smlouvy na 2000 Kč ročně, tedy pouze na 10 % ročního vkladu z maximálních 20 000 Kč.

Další omezení, které mělo být zavedeno od roku 2014, se nakonec neuskutečnilo kvůli předčasným volbám. Tato změna měla zavést pravidlo, že by státní podporu získali pouze ti, kdo ji využijí na financování vlastního bydlení (nebo si na to vezmou úvěr od stavební spořitelny).