Úvěrový registr, známý také jako Centrální bankovní a úvěrový registr (CBCB), je centrální databáze, která sbírá informace o úvěrových produktech, dlužnících a jejich splácení. Je to nástroj, který pomáhá finančním institucím, jako jsou banky, úvěrové společnosti nebo poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, získávat informace o úvěrové historii a platební schopnosti jednotlivců.

V CBCB jsou shromažďovány údaje o úvěrových smlouvách, jako jsou osobní půjčky, hypoteční úvěry, kreditní karty nebo překlenovací úvěry ze stavebního spoření. Tyto informace zahrnují například výši úvěru, délku splácení, úrokovou sazbu, aktuální stav dluhu a historii plateb. Když jednotlivec žádá o nový úvěr, úvěrová instituce může se získaným souhlasem dlužníka konzultovat CBCB a získat informace o jeho platebních závazcích a riziku spojeném s poskytnutím úvěru.

Úvěrový registr slouží jako ochrana jak pro dlužníky, tak pro věřitele. Dlužníci mají možnost sledovat a spravovat svou úvěrovou historii a zajistit, že jsou jejich záznamy správné. Věřitelé mohou využít CBCB k posouzení bonity žadatelů o úvěr a rozhodnout, zda jsou schopni splácet poskytnuté půjčky.

Pro laiky je důležité vědět, že informace obsažené v úvěrovém registru mají vliv na jejich schopnost získat úvěr v budoucnosti. Pravidelné a včasné splácení úvěrů je klíčové pro udržení dobrého úvěrového skóre a zlepšení budoucích možností získání úvěru. Je proto vhodné sledovat svou úvěrovou historii a být odpovědný při splácení půjček, aby se minimalizovalo riziko negativního dopadu na úvěrovou bonitu a možnosti získání úvěru v budoucnu.