Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad a to na základě územního řízení, nebo zjednodušeného územního řízení.

V územním rozhodnutí vlastně stavební úřad posuzuje a schvaluje navržený záměr, vymezuje podmínky pro využití, ochranu a pro další přípravu nebo realizaci záměru.

Územní řízení také schvaluje jestli je vůbec možné přistoupit ke stavebnímu řízení, jestli je plánovaná stavba v souladu s příslušnými dokumenty atd.

Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí, které má několik podob, jako například:

Územní rozhodnutí o:

– Umístění stavby nebo zařízení

– o dělení nebo scelování pozemků

– o ochranném pásmu

– o změně využití území

– o změně a užívání stavby