Pokud se rozhodnete vypovědět Vaši pojistnou smlouvu předčasně, raději si to předem rozmyslete, jelikož to většinou je pro klienta nevýhodné (například co se týká životního pojištění).

Doporučujeme probrat takový zásadní krok se svým poradcem, případně zajít přímo na pojišťovnu a poradit se na pobočce, jaké by to pro vás mělo následky a tak dále.

Máme několik způsobů jak se dá vypovědět pojistná smlouva, některé způsoby jsou přímo uvedené v podmínkách smlouvy, nebo v pojistné smlouvě.

Mezi nejčastější způsoby výpovědi patří:

Výpověď smlouvy k výročí
Výročím se myslí konec pojistného období, tedy koncem doby na které bylo pojištění sjednáno. Pojistné je zpravidla sjednáno jako roční a platí se se většinou v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo také ročních splátkách. Výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před výročím smlouvy.

Výpověď dohodou
Taková možnost znamená, že ukončení smlouvy proběhne s účinností k nejbližšímu termínu splatnosti pojištění, pozor, to neznamená že k tomu pojišťovna automaticky přistoupí. Musíte zaslat příslušný formulář pojišťovně a ta se pak k tomu následně vyjádří, jestli Váši výpověď akceptují, nebo naopak zamítnou.

Výpověď z důvodu nesouhlasu s navýšením pojistného

Výpověď při prodeji nebo odcizení auta – je potřeba dodat příslušný dokument, například u odcizení dodat kopii o protokolu od PČR.

Výpověď do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Výpověď z důvodu dočasného nebo trvalého odhlášení z registru vozidel
Také známá jako „uložení značek do depozitu“. Pojišťovně pak jen doložíte kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném vyřazení vozidla.