Vázaný nebo také jistotní účet se používá k bezpečnému převodu peněz mezi kupujícím a prodávajícím a funguje podobně jako advokátní úschova či notářská úschova. Kupující na něj tedy pošle smluvenou částku, která na účtu zůstane až do doby, než jsou splněné všechny podmínky pro platbu. Teprve pak dostane peníze prodávající.

Tento postup se běžně používá při nákupu nemovitostí. Výplata peněz je obvykle podmíněná potvrzením o převodu nemovitosti.

Vázaný účet tak kupce i prodejce chrání před případným nepoctivým obchodníkem. Kupující má jistotu, že nepřijde o peníze, dokud daný majetek opravdu nebude jeho. A prodávající se zase nemusí bát, že nedostane peníze.

Kromě nákupu a prodeje nemovitostí se vázaný (jistotní) účet používá také při převodu obchodního podílu a u dalších velkých obchodů.