Vícenásobné pojištění nastává, když je subjekt (například majetek nebo osoba) pojištěn prostřednictvím více než jedné pojistné smlouvy současně. V situaci, kdy dojde k pojistné události. se pojistné plnění, tedy suma, kterou lze obdržet od všech pojišťoven dohromady, určuje s ohledem na několik důležitých faktorů:

  • Nadpojištění není bráno v úvahu: Celková výše plnění od všech pojišťoven nemůže přesáhnout skutečnou hodnotu pojišťovaného objektu, i když některé pojistné smlouvy by mohly být nastaveny na vyšší částky.
  • Podpojištění: V případě, že hodnota pojišťovaného objektu je vyšší než celková suma všech sjednaných pojištění, bude výplata omezena na poměrné části škody vzhledem k celkové hodnotě a vzhledem k výši škody, kterou pojišťovna uzná.
  • Jednotková náhrada za škodu: Každá pojistná událost nebo část škody může být uplatněna pouze jednou, takže celková výplata z vícenásobných pojištění bude omezena maximálně na skutečnou škodu.