Vinkulace hypotečního úvěru úzce souvisí s pojištěním nemovitosti, kterou ručíte za hypotéku. V praxi jde totiž o vinkulaci tohoto pojištění ve prospěch banky.

Znamená to, že když dojde k pojistné události, pojišťovna vyplatí domluvené plnění bance. Ta z něj uhradí zbývající část vaší hypotéky. Teprve zbylou část peněz pošle vám.

Vinkulace hypotečního úvěru je jednou z podmínek pro čerpání hypotečního úvěru. Bez pojistky uzavřené ve prospěch poskytovatele tedy smluvenou částku nedostanete.

Kromě hypotéky se s vinkulací setkáte také u havarijního pojištění nebo životního pojištění. U nich se pojistné plnění při zničení vozu nebo při úmrtí pojištěného použije nejdříve k pokrytí sjednaného leasingu nebo úvěru.