Muž podepisující dokumenty, před ním na stole je model domu

V posledních letech se trh s hypotečními úvěry v České republice stal důležitým segmentem finančního trhu. Jeho dynamika a změny mají významný dopad nejen na bankovní sektor, ale i na širší ekonomiku a životní úroveň občanů. V tomto kontextu je zajímavé analyzovat poslední data zveřejněná Českou bankovní asociací, která ukazují, že banky a stavební spořitelny poskytly v loňském roce hypoteční úvěry v celkové hodnotě 150 miliard korun.

Začněme pohledem na celkové číslo: 150 miliard korun. Tato částka, i když na první pohled může působit impozantně, ve skutečnosti představuje meziroční pokles o téměř jednu čtvrtinu. Důvody tohoto poklesu mohou byly různé a měli bychom je analyzovat v širším ekonomickém kontextu.

„Z pohledu původních očekávání na začátku roku 2023 byla realita nakonec relativně příznivá a objem poskytnutých hypoték se dostal na horní hranici odhadů. To bylo patrně způsobeno kombinací faktorů, od uvolnění pravidel v oblasti příjmových ukazatelů ze strany ČNB, po mírný pokles cen nemovitostí či mírný pokles sazeb. V letošním roce by měl hypoteční trh dále oživovat a za celý rok lze očekávat dvouciferný růst, stále se však patrně nedostane na úrovně předpandemických let,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace ve zprávě ČBA.

Co nejvíce ovlivňuje hypoteční trh?

Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících trh s hypotékami je ekonomické prostředí. Vývoj úrokových sazeb, inflace a celková ekonomická situace v zemi mají přímý dopad na poptávku po hypotečních úvěrech. Zvýšené úrokové sazby, které mohly být reakcí na inflaci nebo jiné ekonomické faktory, mohou snížit dostupnost hypotečních úvěrů pro průměrného spotřebitele. Zároveň mohou zvýšené náklady na úvěry odradit potenciální kupce nemovitostí.

Dalším zajímavým údajem je, že nové úvěry bez refinancování činily 124 miliard korun. Tato částka poskytuje užitečný náhled na skutečnou novou poptávku po hypotečních úvěrech. Znamená to, že velkou část hypotečního trhu stále tvoří lidé, kteří kupují nové nemovitosti nebo alespoň investují do stávajících nemovitostí. Tento trend naznačuje, že ačkoliv celkový objem hypotečních úvěrů klesl, stále existuje stabilní poptávka po financování nemovitostí pomocí hypotečních úvěrů.

Je důležité zmínit, že pokles objemu hypotečních úvěrů může mít různé dopady. Pro některé může být tato změna příznivá, protože to může znamenat menší konkurenci na trhu s nemovitostmi a možná i stabilizaci cen. Pro jiné, zejména pro ty, kteří se spoléhají na dostupnost úvěrů například ke koupi nebo výstavbě nemovitosti, to může představovat určitou výzvu, jelikož v momentální ekonomické situaci na hypotéku “nedosáhne” úplně každý.

Také je třeba brát v úvahu, že trh s hypotékami je úzce propojen s celkovým stavem ekonomiky. Stabilita a zdraví hypotečního trhu jsou klíčové pro udržení zdravého finančního sektoru a podporu ekonomického růstu. Hypoteční úvěry hrají důležitou roli ve financování stavebnictví, což je jeden z hlavních motorů ekonomiky. Případný pokles v tomto sektoru může mít širší dopady na celou ekonomiku.

Očekávané snižování úrokových sazeb

Budoucí vývoj na českém hypotečním trhu naznačuje očekávané a pozvolné snižování úrokových sazeb v tomto roce, což by mohlo mít značný dopad na trh s nemovitostmi, poptávku po hypotékách a celkovou ekonomiku. Snižování úrokových sazeb je důležitým faktorem, který ovlivní jak kupující, tak i trh s nemovitostmi jako celek.

Důvody pro očekávané snižování sazeb lze nalézt v ekonomické stabilizaci po období nejistoty způsobené pandemií, snížením inflace a jinými globálními faktory. Tento krok může vést k rozhodnutí České národní banky snížit úrokové sazby, aby podpořila stabilizaci a růst ekonomiky. Snížení úrokových sazeb může být rovněž nástrojem k podpoře ekonomického růstu, zejména pokud by došlo k zpomalení v jiných odvětvích.

Nižší úrokové sazby by rovněž mohly zvýšit dostupnost hypoték pro širší veřejnost, což by mohlo vést k růstu poptávky po nemovitostech. Pokud se úrokové sazby skutečně sníží, může to vyvolat zvýšenou poptávku po hypotékách a následně i po nemovitostech. To by mohlo vést k dalšímu růstu cen nemovitostí, což by mohlo ztížit situaci zejména pro mladé lidi.

Pro investory by snižování úrokových sazeb mohlo znamenat atraktivnější podmínky pro investice do nemovitostí. Tento faktor by mohl přilákat více investic do sektoru nemovitostí, což by mohlo vést ke zvýšení poptávky a cen.

V souhrnu, očekávané snižování úrokových sazeb může mít pozitivní vliv na dostupnost hypoték a může stimulovat růst trhu s nemovitostmi.