Euro bankovky s modely domů

Hypotéka v eurech, téma, které v posledních letech vzbuzuje pozornost mnoha lidí plánujících koupi nemovitosti. Tento finanční produkt, i když na první pohled lákavý, skrývá řadu úskalí, která mohou vést k závěru, že se nevyplatí. Pojďme se podívat, co eurová hypotéka obnáší, jaké jsou její výhody, podmínky, proč je o ni takový zájem a také její nevýhody.

Co je to eurová hypotéka?

Eurová hypotéka je specifický druh úvěru, který je určen pro financování nákupu nemovitosti, a to s tím zásadním rozdílem, že veškeré platby, jak za samotný úvěr, tak i splátky a úroky, jsou spláceny v eurech. Hypotéka v eurech je dostupná i na českém trhu, ačkoliv Česká republika není členem eurozóny. Z bank na českém trhu nabízí eurovou hypotéku pouze Oberbank.

Hlavním odlišujícím prvkem eurové hypotéky od klasické hypotéky v českých korunách je měna, ve které jsou spláceny splátky. Díky tomu se eurová hypotéka stává zajímavou možností pro ty, kdo mají příjem v eurech nebo kdo plánují investovat do nemovitostí v zemích eurozóny. Například pro české občany pracující v zahraničí, kteří obdrží svůj příjem v eurech, může být eurová hypotéka výhodná, protože se vyhýbají riziku kurzových rozdílů při převodu svých příjmů na splácení hypotéky.

V praxi to znamená, že při posílení české koruny vůči euru se v korunovém vyjádření splátka snižuje, zatímco při oslabení koruny vůči euru narůstá. Toto kurzové riziko je klíčovým aspektem, který je třeba brát v úvahu při rozhodování o eurové hypotéce. Klient tak musí počítat nejen s možnými výhodami spojenými s nižší úrokovou sazbou, ale také s potenciálním rizikem, že se jeho splátky mohou v důsledku kurzových výkyvů zvýšit.

Potencionální výhody eurových hypoték

Eurová hypotéka nabízí několik potenciálních výhod, které mohou být atraktivní pro určité skupiny klientů. Přestože se výhody mohou lišit v závislosti na osobních a finančních okolnostech každého jednotlivce, některé z nejvýznamnějších výhod zahrnují:

Jednou z hlavních výhod eurových hypoték jsou často nižší úrokové sazby, ve srovnání s hypotékami v českých korunách. Důvodem je to, že úrokové sazby v eurozóně jsou obecně nižší než v České republice, což může vést k nižším celkovým nákladům na úvěr pro klienta.

Pro ty, kteří plánují investovat do nemovitostí v zemích eurozóny, může být eurová hypotéka efektivnějším řešením. Eliminuje se tím potřeba měnových převodů a souvisejících poplatků, což zjednodušuje celý proces nákupu.

Představme si, že máme hypotéku v eurech, konkrétně 100 000 EUR, s dobou splácení 20 let a úrokovou sazbou 2% ročně. Při kurzu eura vůči české koruně 25 CZK/EUR, je měsíční splátka 505.88 EUR. V přepočtu na koruny to dělá přibližně 12,647 CZK. Když dojde ke změně kurzu, například na 27 CZK/EUR, což znamená oslabení koruny. I když se v eurech měsíční splátka nezmění a zůstane 505.88 EUR, v korunách to nyní činí přibližně 13,659 CZK.

Tento příklad ukazuje, jak se může měnit výše splátek hypotéky v korunách v závislosti na kurzu eura, a to i když samotná částka hypotéky v eurech zůstává stejná. Změny v kurzu tak mohou mít významný dopad na to, kolik budeme za hypotéku v cizí měně ve skutečnosti platit.

Podmínky k získání eurové hypotéky

Podmínky pro získání eurové hypotéky mohou být přísnější než u standardních hypoték v českých korunách. Banky obvykle kladou na žadatele o eurovou hypotéku specifické požadavky, které reflektují unikátní charakter eurové hypotéky. Zde jsou některé z nejčastějších podmínek:

  1. Příjem v eurech: Jednou z hlavních a vyžadovaných podmínek pro získání eurové hypotéky je doložení stabilního příjmu v eurech. Toto je důležité pro banky, protože snižuje měnové riziko spojené s převodem příjmů do eur pro účely splácení hypotéky.
  2. Vlastní zdroje (vklad): Při porovnání vlastních zdrojů mezi eurovými a korunovými hypotékami lze obecně říci, že požadavky na výši vlastních zdrojů jsou obvykle podobné a závisí spíše na konkrétních podmínkách banky. V obou případech je ideální mít alespoň 20% z celkové hodnoty nemovitosti jako vlastní zdroje.
  3. Důkladnější ověření bonity: Vzhledem k potenciálně vyššímu riziku spojenému s eurovými hypotékami banky často provádějí pečlivější posouzení finanční situace a bonity žadatelů. To může zahrnovat důkladnější kontrolu vašich příjmů i výdajů.
  4. Pojištění proti kurzovému riziku: Některé zahraniční banky mohou vyžadovat, aby klienti uzavřeli pojištění proti kurzovému riziku. To slouží k ochraně jak banky, tak klienta před potenciálními ztrátami způsobenými výraznými kurzovými výkyvy.

Nevýhody eurových hypoték

Kurzové riziko: Hlavním rizikem eurové hypotéky je expozice kurzovým výkyvům. Pokud dojde k posílení české koruny vůči euru, celková částka splatná v korunách se zvýší. Pro ty, kteří mají příjem v korunách, to může znamenat výrazné zvýšení finanční zátěže.

Nestabilita úrokových sazeb v eurozóně: Úrokové sazby v eurozóně mohou být  také nestabilní a podléhají vlivům evropské monetární politiky a ekonomických podmínek. To může vést k nejistotě a potenciálnímu zvýšení úrokových sazeb v budoucnu.

Složitost a administrativa: Získání a následná správa eurové hypotéky může být komplexnější a spojena s vyššími administrativními nároky, zejména pokud je spojena s nákupem nemovitosti v zahraničí.

Omezená dostupnost a přísnější podmínky: Eurové hypotéky nejsou tak běžně dostupné jako hypotéky v korunách a často jsou spojeny s přísnějšími požadavky na bonitu a vyšším počátečním vkladem, což může být pro některé žadatele limitující.

Potenciální daňové komplikace: Pro některé žadatele může být správa a danění příjmů a dluhů v eurech složitější, což může vést k dalším nákladům a administrativní zátěži.

Omezení flexibility: V případě, že se ekonomická nebo osobní situace žadatele změní, může být obtížnější přizpůsobit podmínky eurové hypotéky, než je tomu u standardních hypoték v korunách.

Shrnutí

Eurová hypotéka může být na první pohled lákavá kvůli nižším úrokovým sazbám a ochraně před kurzovým rizikem pro určité skupiny lidí. Nicméně, její nevýhody jako kurzové riziko a vyšší nároky na získání hypotéky, mohou ve výsledku převážit nad jejími výhodami. Je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a konzultovat se s finančním poradcem, než se rozhodnete pro eurovou hypotéku.