Obnosové pojištění je typ životního pojištění, kde se pojištěná osoba rozhodne uzavřít smlouvu s pojišťovnou na stanovený pojišťovací obnos. V případě smrti pojištěné osoby během platnosti pojištění vyplácí pojišťovna dohodnutý obnos dědicům či jiným vymezitelným osobám.

Obvykle se obnosové pojištění uzavírá s tím, že pojištěná osoba platí po určitou dobu pravidelné měsíční či roční pojistné. Po uplynutí doby platnosti se pojištění automaticky prodlužuje za nových podmínek a případně se může zvýšit i výše pojistného.

Obnosové pojištění se často využívá pro zajištění finančního krytí rodiny v případě, že by pojištěná osoba zemřela. Tento typ pojištění poskytuje jistotu v případě nepředvídané situace a pomáhá tak minimalizovat finanční rizika pro rodinu.