Obrácená hypotéka (někdy se jí říká také reverzní) je specifický typ hypotečního úvěru určený zejména pro majitele nemovitostí v seniorském věku. Klient při ní zastaví svou nemovitost ve prospěch banky a zatíží ji věcným břemenem, které mu umožňuje v domě nebo bytě dál žít.

Banka následně klientovi vyplatí rentu, buď jednorázově nebo v pravidelných měsíčních platbách.

Obrácená hypotéka je splatná, když:

  • poslední majitel nemovitosti zemře (dluh se splatí prodejem nemovitosti v dědickém řízení),
  • se klient z nemovitosti odstěhuje,
  • klient nemovitost prodá,
  • je nemovitost půl roku neobydlená
  • nebo když majitel nemovitosti řádně neplní své povinnosti

Výhodou obrácené hypotéky je fakt, že jste stále vedeni jako vlastníci nemovitosti.

Zároveň však musíte i nadále hradit pojištění nemovitosti a další náklady spojené s vlastnictvím domu nebo bytu. A kvůli marži, kterou si banka účtuje, navíc dostanete výrazně méně peněz, než kolik byste získali prodejem nemovitosti.

Obrácená hypotéka je v zahraničí poměrně oblíbeným typem hypotečního úvěru, který klienti využívají ke zvýšení životní úrovně ve stáří.

V českém prostředí je obrácená hypotéka zatím málo rozšířená. Navíc dosud není právně zakotvená, a proto se může její podoba u různých poskytovatelů zásadně lišit.