Odbytné je termín označující finanční částku, která je vyplácena účastníkovi v případě, že ukončí smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem (tzv. transformovaný fond) před tím, než má nárok na jiné formy peněžních příspěvků. V případě doplňkového penzijního spoření může účastník po odspoření alespoň 24 měsíců požádat o odbytné. U smluv o penzijním připojištění je nárok na odbytné dostupný po odspoření alespoň 12 měsíců. Připsané státní příspěvky jsou vráceny Ministerstvu financí České republiky při vyplácení odbytného. Doba výpovědi činí 1 měsíc u doplňkového penzijního spoření a 2 měsíce u penzijního připojištění. Vyplácení odbytného provádí penzijní společnost.