Pojem odkupné představuje částku, kterou klient pojišťovny obdrží po zániku pojistné smlouvy životního pojištění aniž by došlo k nějaké pojistné události a nebo přímo na žádost klienta pojišťovny.

Výše odkupného se stanovuje jako určitá část z celé kapitálové hodnoty a vychází vždy ze stanovených podmínek v pojistné smlouvě.

Zpravidla se z životního pojištění odkupné vyplácí, jak již bylo zmíněno, přímo na žádost pojistníka nebo také při předčasném zániku pojištění z důvodu jiného než je pojistná událost. Zda-li Vám vzniká nárok na odkupné naleznete ve vaší pojistné smlouvě, kde také naleznete případné podmínky pro výplatu odkupného.