Kolaudaci bychom mohli nazvat jako úřední povolení, opravňující k užívání dané stavby. Kolaudační rozhodnutí je zahájeno na pokyn stavebního úřadu o zahájení kolaudačního řízení. Účastníkem pak je stavebník nebo vlastník stavby, případně vlastník pozemku, na kterém se daná stavba nachází.

Od začátku roku 2018 se ovšem celá řada objektů kolaudovat ani nemusí, spadají do toho stavby pro bydlení, kde je více než polovina podlahové plochy určena na trvalé rodinné bydlení, a zároveň splňují i požadavky pro trvalé rodinné bydlení.

Kolaudaci musíte mít například u developerských projektů, nebo nájemních rodinných domů atd.

A naopak kolaudovat nemusíte – Garáže, altánky, zahradní domky, bazény.