Pod pojmem komodita si můžeme představit zboží, či surovinu, které je zaměnitelná s jiným zbožím stejného druhu. Některé vlastnosti se můžou malinko lišit, ale v zásadě je to vždy podobné. Komodity se nejčastěji využívají jako vstupy pro výrobu jiného zboží nebo služeb. S komoditami se nejčastěji obchoduje na Komoditních burzách a musí splňovat minimální standardy, základní třídu.

Nejznámější komoditní burzy najdeme v Londýně, New Yorku, Tokiu.

Komodity dělíme na dva základní druhy:
Měkké a tvrdé.
Mezi měkké komodity patří například zemědělské produkty, dobytek (pšenice, ječmen, káva, maso)
Mezi tvrdé komodity patří například nerostné suroviny: Ropa, uhlí, zemní plyn, zlato.