Kvitance – neboli také stvrzenka, je písemné potvrzení od věřitele pro dlužníka, že splnil svůj dluh, většinou tedy peněžní dluh. Kvitance je soukromou listinou a nejčastěji se s kvitancí můžete setkat při refinancování hypotéky, kdy je kvitance podmínkou pro čerpání nové hypotéky.

Současná banka Vám vydá kvitanci, kde vám udělí souhlas s předčasným splacením hypotéky a dále také její závazek, že vymaže své zástavní právo z nemovitosti po uhrazení jí vyčíslené dlužné částky.

Banky ale nemají povinnost Vám vystavit kvitanci při konci Vaší fixace, musíte si o ni písemně požádat sami a to i s předstihem, aby jste stihli všechny potřebné náležitosti refinancování k jiné bance.