Kontokorent, kontokorentní úvěr, nebo také jen povolený debet – všechny tří názvy znamenají totéž. Kontokorent vám umožňuje „přečerpat“ peníze vašeho běžného účtu – tudíž můžete jít do mínusu. Nastavení kontokorentu a jeho limitu je na vás, a tuto službu můžete využívat pravidelně, jen za určitý čas musíte kontokorent vyrovnat – většinou minimálně jednou do roka musíte kontokorent vyrovnat.

Kontokorent jako samotný slouží jako jakási jistota, v případě kdyby pro vás nastaly nějaké nečekané výdaje.

Kontokorent si můžete sjednat k vašemu běžnému účtu. Banka při posuzování Vaší žádosti bude přihlížet k vaší platební historii, vaší bonitě – schopnosti dostát svým závazkům a taky k Vašim současným příjmům/ výdajům.