Katastrální území je definováno jako technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný  soubor nemovitostí.

V České republice jsou katastrální území jedinečně pojmenována, většinou tedy vychází z názvu obcí, měst nebo také městských částí. V mnoha případech se jejich názvy odlišují díky rozlišovacím přívlastkům od názvů správní jednotky (obec, městská část.)

Každé katastrální území má tedy „speciální“ číselný kód, který jej odlišuje od jiného katastrálního území.