Jedná se o mapu České republiky, kde nalezneme zobrazení hranic katastrálního území, územních správních jednotek, také státních hranic, případně obvodů vodních děl a budov, které jsou v katastru nemovitostí přímo evidovány.

V dnešní době má mapa většinou digitální podobu. Je dostupná online a můžete s ní pracovat, ovšem celková digitalizace ještě není kompletní na celém území České republiky.