Katastr nemovitostí je veřejný seznam (registr), který obsahuje informace o pozemcích, budovách (stavbách) a jejich vlastnictví.

Účelem katastru nemovitostí je poskytnout přehledný a spolehlivý záznam o právních vztazích k nemovitostem, což zahrnuje údaje o vlastnících, omezeních práv (např. věcná břemena, zástavní práva k nemovitosti) a dalších právních skutečnostech.

Katastr nemovitostí je základním nástrojem pro právní obchody s nemovitostmi, jelikož zajišťuje právní jistotu a transparentnost vlastnických a jiných práv k nemovitostem.

Správa katastru nemovitostí je obvykle v rukou státního orgánu nebo instituce, která zodpovídá za jeho vedení, aktualizaci a poskytování informací veřejnosti. Informace z katastru jsou využívány nejen vlastníky a potenciálními kupci nemovitostí, ale také například bankami při poskytování hypoték, státními orgány pro účely daně z nemovitostí, či inženýry a architekty při plánování staveb.