Pojistění léčebných výloh je druh pojištění, který kryje náklady spojené s lékařskou péčí a léčbou. 

Příklad: Když máte toto pojištění a onemocníte nebo se zraníte, pojišťovna vám může pomoci s financováním léčby a souvisejících nákladů. To zahrnuje náklady na léky, návštěvy lékaře, hospitalizaci, chirurgické zákroky, fyzioterapii a další zdravotní péči.

Pojištění léčebných výloh vám také může poskytnout určitou míru finančního zabezpečení v případě, že budete muset absolvovat léčbu mimo svou zemi. Tato forma pojištění dokáže být užitečná, protože zdravotní péče v zahraničí může být velmi nákladná. Je důležité si ale pozorně přečíst podmínky pojištění léčebných výloh, protože mohou existovat různé typy pokrytí a omezení a může se lišit od jedné pojišťovny k druhé.