Notářská úschova funguje na stejném principu jako advokátní úschova. Můžete si zde dočasně uložit finanční prostředky nebo cenné listiny. Co se týká hypoték, tak notářská úschova se využívá zejména při nákupu a prodeji nemovitostí. Jelikož notářská úschova funguje „jako jistota“. Prodávající má strach, aby dostal své peníze za nemovitost a kupující má strach jestli bude nemovitost opravdu jeho.

Kupující tedy uloží finanční prostředky na speciální notářský úschovní účet, a v době kdy je podle kupní smlouvy potvrzen vklad vlastnického práva v katastru nemovitostí (změní se vlastnictví na nového majitele) notář uvolní peníze a odešle je na účet prodávajícího nemovitosti.

Za to samozřejmě náleží notáři odměna, která je stanovena dle jejich tarifů.