Sloupec peněz s kostičkou s namalovaným procentem, který znázorňuje úroky a RPSN spojené s úvěry.

Jestliže žádáte o jakýkoliv druh úvěru, je vždy nutné pečlivě porovnat všechny parametry. Nejprve se zaměřte na celkovou částku, kterou budete bankám nebo nebankovním finančním společnostem platit.

Vedle úrokové sazby jsou důležité i další poplatky, které jsou s úvěrem spojené. Pokud se podíváte na sazebník, můžete být nemile překvapeni, kolik si poskytovatel úvěru účtuje za poplatky.

Poplatky všude, kam se podíváte

U hypotéky se mohou objevit poplatky, například za:

 • vyhodnocení žádosti o úvěr,
 • ocenění zastavované nemovitosti,
 • rezervaci finančních prostředků,
 • postupné čerpání peněz,
 • správu úvěru
 • a za změny ve smlouvě.

A to není vše. Při pořízení vlastního bydlení pomocí hypotéky je třeba počítat i s dalšími nezbytnými výdaji, jako jsou:

 • náklady na pojištění nemovitosti,
 • výpis z katastru nemovitostí
 • a advokátní nebo notářské služby pro uložení peněz.

Ceny úvěrů ovlivňuje mnoho faktorů

Cena půjčky závisí na několika faktorech. Jeden z hlavních je stanovení základních úrokových sazeb v ekonomice. Aktuální repo sazba centrální banky je stanovena na 7 % a od ní se odvíjí úroky jednotlivých úvěrů.

Úroková sazba u hypoték se obvykle pohybuje blízko repo sazby. Podle Hypomonitoru České bankovní asociace byla v prosinci 2022 průměrná úroková sazba u nových hypotečních úvěrů těsně pod hranicí 6 %.

Kromě toho také výši úvěru ovlivňuje doba fixace hypotéky nebo bonita žadatele o půjčku.

Spotřebitelské úvěry se prodraží

Je důležité mít na paměti, že ostatní typy spotřebitelských úvěrů jsou výrazně dražší než hypotéky. Patří sem například:

 • neúčelové hotovostní půjčky,
 • úvěry poskytnuté prostřednictvím kreditních karet
 • nebo kontokorentní úvěry.

Tyto úvěry mají nejčastěji roční úrokové sazby v rozmezí mezi 10 až 25 %.

Nejvíce nevýhodné jsou však tzv. půjčky do výplaty. Pokud si půjčíte nízkou částku do 10 000 Kč na několik týdnů, může poskytovatel požadovat úrok ve výši několika stovek procent.

Při výběru půjčky je proto vhodné sledovat Index odpovědného úvěrování, který sestavuje nezisková organizace Člověk v tísni.

Na RPSN záleží

Abychom zjistili, kolik nás bude stát půjčka, musíme se zajímat o výši úrokové sazby a RPSN. Mnozí lidé si tyto pojmy stále pletou.

Poskytovatelé úvěrů se v reklamách často zaměřují na úrokovou sazbu a s oblibou ji představují pomocí předložky „od“. Nicméně z pohledu zájemce o půjčku je mnohem důležitější RPSN.

Hodnota RPSN musí být v inzerci půjček ze zákona uvedena, avšak bývá obvykle zmíněna mnohem menším písmem než úroková sazba.

Níže se podíváme na to, co je to úrok a RPSN, jaký je mezi nimi rozdíl a který z těchto údajů je důležitější.

Co je to úrok?

Úrok vyjadřuje peněžní částku, kterou poskytovateli zaplatíte za půjčení peněz. Ačkoliv se v inzerci obvykle setkáte s úrokovou sazbou, která je vyjádřena v procentech, může být užitečné představit si i absolutní hodnotu úroku.

Nejčastěji se úroková sazba vyjadřuje jako roční sazba (zkratka p. a., tj. per annum). Je ale možné setkat se s úrokovou sazbou vyjádřenou například jako měsíční, týdenní nebo dokonce denní.

Výše úrokové sazby závisí na typu úvěru a může se lišit v závislosti na poskytovateli.

RPSN zahrnuje úrok i poplatky

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů, je údaj, který se snaží poskytnout ucelený pohled na celkové náklady spojené s poskytnutím úvěru.

RPSN zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale i všechny další poplatky, které jsou s úvěrem spojené. Tyto poplatky mohou být například za:

 • vyřízení půjčky,
 • uzavření smlouvy,
 • vedení úvěrového účtu,
 • výběr prostředků,
 • výpisy z účtu a podobně.

Celkový seznam a výši poplatků najdete v sazebníku finanční společnosti.

Vždy sledujte RPSN

Při sjednávání dlouhodobých úvěrů, jako jsou hypotéky, je důležité sledovat výši poplatků, nejen úrokovou sazbu. Nižší úroková sazba totiž nemusí nutně znamenat levnější hypotéku, protože poplatky mohou být vysoké.

Proto je lepší požádat o pomoc hypotečního poradce, který vám pomůže najít úvěr s minimem poplatků.

Zvlášť důležité je to u hypotéky na rekonstrukci či výstavbu nemovitosti, které pracují s poplatky za postupné čerpání úvěru. Banky zdarma poskytují jen určitý počet čerpání. Také je třeba porovnat nabídky hypoték s pojištěním a bez něj. Cena pojištění totiž může výrazně zvýšit měsíční náklady na úvěr.