V pojišťovnictví znamená bezeškodný průběh období, kdy klient pojišťovny nepožádal o žádnou náhradu škody. Pokud má klient během tohoto období bezeškodný průběh, může mu být nabídnuta sleva z pojistné částky.

V praxi to znamená, že se jedná se o výraz který je velmi často spojován s povinným ručením a znamená to časové období ve kterém řidič(pojištěný majitel vozidla) neměl žádnou škodní událost, kterou by sám zavinil.

Pojišťovny velmi často zohledňují bezeškodní průběh, to znamená že čím déle jezdíte bez nehod, tím lépe pro Vás, jelikož se Vám díky tomu zlevní samotné pojištění.

U některých pojišťoven může dojít v rámci slev na pojistném až k 50-60% po určité době.