Burza je instituce, která slouží jako řídící orgán pro trh s investičními nástroji, jako jsou cenné papíry, investiční certifikáty a další. Na burze mohou investoři nakupovat a prodávat tyto investiční nástroje.

Ceny cenných papírů na burze jsou určovány na základě nabídky a poptávky. Nicméně, tyto ceny mohou být ovlivněny také ekonomickými a politickými změnami. Na burze se setkávají emitenti, kteří potřebují získat financování pro své podnikání, a investoři, kteří chtějí zhodnotit své prostředky.

Burzy se dělí na různé typy v závislosti na obchodovaných aktivech:

  • Peněžní burza: Zde se obchoduje s cennými papíry, devizami a finančními deriváty.
  • Komoditní burza: Na této burze probíhá obchod se surovinami, jako jsou drahé kovy, bavlna, obilí atd.
  • Burza služeb: Burza služeb je specifický typ burzy, kde se obchoduje s různými druhy služeb mezi poskytovateli služeb a jejich zákazníky. Na této burze se neobchodují fyzické produkty, jako je zboží nebo komodity, ale služby a dovednosti.