Bailout je termín, který se používá pro popis finanční pomoci, kterou poskytuje vláda nebo jiná instituce firmě nebo sektoru, který je v těžké finanční situaci. Jedná se o intervenci, která má za cíl zachránit danou firmu nebo sektor před bankrotem nebo jinými vážnými problémy, které by mohly mít negativní dopady na ekonomiku.

Bailout může probíhat různými způsoby. Například vláda může poskytnout finanční injekci, tedy přímou peněžní pomoc, nebo poskytnout záruky za půjčky, které firma nebo sektor potřebuje k pokrytí svých závazků. Bailout také může zahrnovat restrukturalizaci dluhu, což znamená přehodnocení splátek nebo podmínek splácení dluhu, aby byl snížen finanční tlak na danou firmu nebo sektor.

Hlavním cílem bailoutu je udržet firmu nebo sektor naživu a minimalizovat negativní důsledky, které by mohly nastat v případě jejich selhání. Bailout může být prováděn ze strategických důvodů, aby se udržely pracovní místa, udržela stabilita finančního systému nebo aby se zabránilo šíření negativních dopadů na další podniky a ekonomiku.