Bytové družstvo je organizace, která sdružuje osoby, které mají společný zájem na využití a správě určitého bytového nebo nebytového prostoru. Tato organizace je vytvořena na základě dobrovolnosti a členové si společně určují pravidla a postupy pro využívání a správu prostoru.

Každý člen bytového družstva má vlastnické právo ke svému podílu na celém majetku družstva a má právo na užívání svého bytu nebo nebytového prostoru. Tento podíl se určuje podle výše vloženého kapitálu nebo podle jiných kritérií stanovených stanovami družstva.

Bytové družstvo rozhoduje o většině záležitostí týkajících se správy majetku, jako jsou například opravy, údržba, výměna částí majetku a další podobné věci.

Bytové družstvo je často založeno za účelem snížení nákladů na vlastnictví a užívání bytového prostoru a umožňuje členům společně řešit problémy a zlepšovat kvalitu svého bydlení.