Bezhotovostní platba nebo-li bezhotovostní platební styk je moderní způsob platby za zboží a služby. V dnešní podobě se začal poprvé využívat během 60. a 70. let 20. století. Jeho počátky ovšem sahají až do 17. století, kdy začaly banky akceptovat místo hotovosti šeky. 

Do bezhotovostního platebního styku řadíme veškeré finanční transakce mezi bankovními účty, u kterých nevyužíváme hotovost. Jsou to tedy veškeré bankovní příkazy k úhradě nebo inkasu, které klient vyřizuje prostřednictvím mobilního či internetového bankovnictví.

Oblíbenou formou bezhotovostního placení je také platba kartou a elektronickými nástroji typu Apple Pay a Google Pay.

Oproti platbám v hotovosti má bezhotovostní platební styk několik výhod. Je:

  • jednoduchý a přesný – k provedení platby stačí i pouhé přiložení platební karty,
  • rychlý – k převodu stačí i pár vteřin,
  • bezpečný – u hotovosti je větší riziko krádeže a bezhotovostní platby bývají chráněné robustními bezpečnostními systémy.