Jedná se o pojistné stanovené za pojistné období. Jedná se o konkrétní, předem domluvenou částku mezi pojistitelem a pojištěným, kterou pojištěný pravidelně platí v rámci dohodnuté smlouvy.
Výše běžného pojistného se odvíjí od několika faktorů. Například na konkrétní pojišťovně, jejich produktech, různé bonusy, délka sjednaného pojištění atd.

Příklad: Klient si sjedná v pojišťovně povinné ručení ve výši 6.500,- Kč s roční splátkou, znamená to tedy, že běžné pojistné bude právě těch stanovených 6.500,- Kč.