Bankovní záruka je jedním z nejvíce používaných zajišťovacích nástrojů pro zmírnění rizik. Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Ustanovení o bankovní záruce najdeme v obchodním zákoníku.
Bankovní záruka musí mít vždy písemnou podobu. Bankovní záruka pokrývá rizika prodávajícího (např. platební neschopnost), tak i rizika kupujícího (poškozené zboží, nedodání zboží atd.)

Typy bankovních záruk:
1) platební záruky – zaplacení faktur, nájemné, úvěr
2) neplatební záruky – za splnění dané smlouvy, za vrácení akontace, nabídku apod.