Žena přidávající k účtu disponenta pomocí mobilního bankovnictví.

Pokud byste chtěli umožnit přístup k vašemu běžnému účtu někomu z rodiny, například manželovi, synovi nebo dceři, můžete jim udělit disponentská práva. Některé banky vám umožní mít až 10 disponentů, zatímco jiné vám toto právo vůbec nepovolí.

Máte-li vlastní běžný účet a chcete ho sdílet s další osobou, můžete tak učinit prostřednictvím takzvaného disponenta.

Je to osoba, která má oprávnění disponovat penězi na vašem účtu a pracovat s vaším účtem. Toto oprávnění můžete udělit pouze vy jako majitel účtu. A vy také rozhodujete o rozsahu a omezeních disponentova oprávnění.

Kdo bývá nejčastěji disponentem

Disponenta ke svému účtu často přidávají partneři, kteří chtějí společně řešit výdaje na provoz domácnosti. Disponentská práva si však mohou udělit také manželé, kteří tak mohou nakládat s účtem svého partnera v případě jeho úmrtí.

V takovém případě však musí být disponentské právo speciálně uzpůsobené, aby pokrylo danou situaci. Standardní disponentská práva totiž končí s úmrtím majitele účtu.

Co všechno disponent smí?

Disponentovi můžete udělit různá práva. Může tedy například:

 • disponovat s penězi na účtu,
 • používat platební kartu a provádět transakce,
 • vybírat peníze z bankomatu,
 • přihlašovat se do mobilního a internetového bankovnictví,
 • získávat výpisy z účtu a další korespondenci spojenou s účtem,
 • ověřovat aktuální zůstatek na účtu a tak dále.

Rozsah disponentských práv můžete kdykoli rozšířit nebo omezit, případně je zcela zrušit. A to i bez souhlasu disponenta.

Při zvažování rozsahu práv vždy zvažte výhody a nevýhody, které s sebou udělení takových práv nese.

Co disponent dělat nemůže?

Disponent není majitel účtu, proto nemá stejná práva jako vy. Nemůže například:

 • ustanovit dalšího disponenta,
 • zrušit účet,
 • provádět změny ve smlouvě,
 • vydávat pokyny pro případ smrti
 • nebo založit doplňkové služby, jako jsou pojištění nebo kontokorent.

Stejně tak nemůže doplňkové služby zrušit nebo požádat o vydání platební karty. Tyto pravomoci má pouze majitel účtu.

Jak přidat disponenta k účtu?

Zřízení disponenta bývá poměrně snadné. Obvykle stačí osobní návštěva majitele účtu a budoucího disponenta na pobočce, kde pracovníci banky ověří občanské průkazy obou osob.

V některých případech banky vyžadují také plnou moc, kterou musí podepsat jak majitel účtu, tak disponent.

Nicméně existují i banky, které umožňují přidání disponenta online přes internetové bankovnictví. Není tak nutná osobní návštěva na pobočce.

Kolik může být u jednoho účtu disponentů?

Každá banka má svá pravidla ohledně počtu disponentů, které můžete u svého běžného účtu mít.

Například:

 • Air Bank umožňuje každému majiteli účtu mít 5 disponentů,
 • mBank omezuje počet disponentů na dva pro každého majitele či spolumajitele účtu,
 • v UniCredit Bank můžete u svého účtu jen jednoho disponenta
 • a Hello bank! tuto možnost neposkytuje vůbec (kromě nutných situací, jako je například zbavení svéprávnosti majitele účtu).

U většiny ostatních bank omezení počtu disponentů není. Platí to pro: