V dnešní době by se dalo následné pojistné popsat jako druhá a další platba pojistného. Vždy také dost záleží na tom, jakou máte s pojišťovnou sjednanou frekvenci platby v pojistné smlouvě, to znamená, že například platba následného pojistného proběhne za měsíc, za čtvrt roku, za půl roku, za rok a tak dále.

Následné pojistné je většinou splatné prvního dne daného pojistného období (například čtvrtletí, pololetí atd.) Jestliže v dané době pojištění není uhrazené, pojišťovna má právo na to, aby po vás požadovala zaplacení úroků z prodlení.

Zjednodušeně by se tak dalo říci, že se jedná o takovou platbu, která následuje po první platbě a každou další platbu.