Nezajištěný úvěr je typem půjčky, která není zajištěna žádným majetkem nebo zástavou. To znamená, že věřitel (banka nebo nějaká jiná finanční společnost) poskytuje peníze bez požadavku na zajištění půjčky konkrétním majetkem, jako je je například nemovitost. V případě, že dlužník není schopen splácet úvěr, nemá věřitel přímé právo zabavit specifický majetek k pokrytí dluhu.

Nezajištěné úvěry jsou obvykle poskytovány na základě úvěrové historie a bonity. Jsou považovány za rizikovější pro věřitele, což se často odráží ve vyšších úrokových sazbách ve srovnání se zajištěnými úvěry. Příklady nezajištěných úvěrů jsou například spotřebitelské úvěry nebo studentské půjčky. V případě nesplácení nezajištěného úvěru může věřitel podniknout právní kroky proti dlužníkovi, jako je podání žaloby. To může vést k soudnímu rozhodnutí, které umožňuje věřiteli vymáhat dluh prostřednictvím různých metod, včetně zabavení majetku nebo srážek ze mzdy.