Nabývací titul je právní dokument, na základě kterého přešlo vlastnické právo na nového majitele. Velmi často se jedná o kupní smlouvu, ve které je uvedena konkrétní kupní cena a nezbytné informace o prodávajícím a kupujícím. Nabývací titul se ukládá na katastru nemovitostí, kde si jej může zpětně kdokoliv vyžádat. Nabývací titul je závazným dokumentem pro všechny subjekty.

Kromě kupní smlouvy jsou i další nabývací tituly k nemovitosti, například darovací smlouva, usnesení o dědictví, vypořádání společného jmění manželů.