Návrh na vklad vlastnického práva je žádost o zápis vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.

V České republice se každá nemovitost vede v katastru nemovitostí a zápis vlastnického práva k nemovitosti je důležitým krokem pro potvrzení vlastnického práva nového vlastníka a zajištění ochrany jeho majetkových práv.

Návrh na vklad vlastnického práva musí být podán na příslušném katastrálním pracovišti a musí obsahovat údaje o nemovitosti, jako jsou popis polohy a vymezení nemovitosti a údaje o novém vlastníkovi. Kromě toho musí být ke žádosti přiloženy i další doklady, jako například kupní smlouva, výpis z katastru nebo rozhodnutí soudu.

Po podání žádosti a ověření jejího obsahu, katastrální pracoviště provede zápis vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí. Tento zápis potvrzuje právní stav nemovitosti a umožňuje její další převod, dělení či sloučení. Vše je poté vidět na listu vlastnictví dané nemovitosti.

Návrh na vklad můžete podat na některé z poboček Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a nebo přímo online na webu katastrálního úřadu.