Jedná se o souhrnný název pro všechny druhy pojištění, které ale nespadají do životního pojištění.

Je to pojištění, které nás chrání v případě, kdy se něco nepříjemného stane s naším majetkem, jako jsou například požáry, krádeže nebo nehody. Pojištění tedy slouží k minimalizaci finančních ztrát, které bychom mohli utrpět v důsledku těchto nečekaných událostí.

Patří sem například: