Žena stojící před letovou tabulí a čekají na odlet.

Podnikat v cestovním ruchu není jen tak. Majitelé cestovek musí splnit spoustu zákonných povinností – včetně nutného pojištění proti úpadku. Víte, jak taková pojistka vlastně funguje?

Pojištění proti úpadku musí mít v ČR podle zákona každá cestovní kancelář (CK). Je to záruka pro klienty, že nepřijdou o peníze na dovolenou – i když provozovatel zkrachuje. Bez vyřízené pojistky nesmí CK vlastní zájezdy nabízet.

Cestovní kanceláře také pravidelně hradí příspěvky do garančního fondu cestovních kanceláří. Z něj se případně vyplácejí peníze zákazníkům, pokud pojistka jejich nároky nezvládne pokrýt.

Odlišné podmínky platí pro cestovní agentury, tedy pro firmy, které zájezdy pouze zprostředkovávají. Ty proti úpadku pojištěné být nemusí.

Smlouvu o pobytu však vždy uzavíráte s cestovní kanceláří, která zájezd organizuje.

Jak uzavřít pojištění cestovní kanceláře?

Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře funguje podobně jako ostatní podnikatelské pojistky. V ČR ho však zajišťuje pouze několik poskytovatelů:

Výběr pojišťovny je na vašem uvážení. I když jde o povinné pojištění, pojistné podmínky i limity plnění se u jednotlivých poskytovatelů liší.

Co pojistka kryje?

Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře dává zákazníkům jistotu, že nepřijdou o peníze za zájezd. Je přitom jedno, zda ke krachu CK dojde před odjezdem na dovolenou nebo během pobytu v zahraničí.

Pojistka řeší případy, kdy cestovní kancelář zákazníkovi:

 • nevrátí peníze za neuskutečněný zájezd (včetně záloh);
 • neproplatí poukaz za zájezd, který neproběhl;
 • nevrátí peníze za takzvané spojené cestovní služby (viz níže);
 • nevyrovná rozdíl mezi plnou cenou zájezdu a cenou reálně uskutečněného zájezdu, pokud se zájezd uskutečnil jen částečně;
 • nezaplatí dopravu z dovolené zpět domů (takzvanou repatriaci).

Věděli jste, že…
Spojené cestovní služby (SCS) jsou kombinace několika služeb od různých firem, které si objednáte přes jednoho zprostředkovatele? Třeba když si k letence na stránkách cestovní kanceláře rovnou pronajmete i vůz z letiště.

Cena pojištění cestovní kanceláře

Cenu pojištění proti úpadku cestovní kanceláře ovlivňuje hlavně objem prodaných zájezdů a spojené cestovní služby. Podle zákona se totiž CK musí pojistit na částku, která odpovídá nejméně 30 % jejích ročních tržeb. A to mohou být i desítky milionů.

Velkým cestovním kancelářím se tak pojištění prodraží.

Součástí pojištění cestovní kanceláře bývá také spoluúčast. I její výše se do ceny pojistky může promítnout.

Kromě těchto údajů pojišťovnu při sjednávání pojistky zajímá:

 • počet zákazníků;
 • podnikatelský záměr CK;
 • způsoby dopravy, které zákazníkům nabízí.

Výluky z pojištění cestovní kanceláře

Stejně jako ostatní pojistky, i pojištění proti úpadku cestovní kanceláře obvykle obsahuje výluky z pojištění. V takových případech vám pojišťovna plnění bohužel nevyplatí.

Naštěstí jich nebývá mnoho. Patří k nim hlavně mimořádné situace, jako jsou:

 • válka a povstání;
 • teroristické útoky;
 • pandemie;
 • zásah státní moci.

Problém může nastat i ve chvíli, kdy se při krachu cestovky rozhodnete v zahraničí zůstat na vlastní náklady až do doby, kdy jste se měli původně vracet domů. Pojišťovna vám totiž uhradí výdaje na ubytování, dopravu a stravu jen do určité výše. Nedá vám víc, než kolik by za tyto služby musela sama zaplatit.

Pokud jste tedy měli objednanou polopenzi, nepočítejte s tím, že vám pojišťovna proplatí například degustační menu s kaviárem.

Změny a ukončení pojistky

Jako pojistník musíte poskytovatele informovat o každé důležité změně ve vašem podniku. Pojišťovnu zajímá především jiná výše tržeb (kvůli riziku podpojištění).

Běžně se hlásí také změny údajů uvedených ve smlouvě.

Přestože je pojištění proti úpadku povinné, v určitých případech může dojít k ukončení smlouvy. Pojistka zanikne, když:

 • cestovní kancelář vyhlásí úpadek;
 • pojištěný zemře (pokud jde o živnostníka), případně pokud CK zanikne bez právního nástupce;
 • cestovní kancelář přeruší, ztratí nebo nedostane živnostenské oprávnění na svou činnost;
 • smlouvu vypoví pojišťovna (například kvůli nedodržení podmínek).

Obě strany mohou smlouvu vypovědět také ke konci pojistného období.

Rady pro cestující

Co dělat při úpadku cestovní kanceláře?

Pokud vám dovolenou zkazí úpadek cestovní kanceláře, nezoufejte. Možná se letos neopálíte, o své peníze ale nepřijdete. Zákon totiž na tyto případy myslí.

Pokud se tedy do takové situace dostanete, kontaktujte asistenční službu pojišťovny, u které je cestovka pojištěná. V ideálním případě byste už při koupi zájezdu měli dostat informační kartičku s telefonem.

Operátor na lince vám poté pomůže s řešením celé situace a eventuálně poradí s návratem do ČR.

Jak nahlásit škodu?

Abyste od pojišťovny dostali odškodné, musíte škodu oficiálně nahlásit a dodat jí potřebné dokumenty. Typicky jde o:

 • vyplněný škodní protokol,
 • kopie podepsané smlouvy s cestovní kanceláří,
 • doklad o zaplacení zájezdu,
 • doklady o zaplacení dalších nákladů spojených s pojistnou událostí (například náklady na dočasné ubytování v hotelu).

Vše většinou vyřídíte online. Listiny ale můžete poslat i doporučeným dopisem na adresu pojišťovny.

Počítejte ale s tím, že pojišťovna může vyžadovat originální dokumenty nebo jejich úředně ověřené kopie.

S oznámením neotálejte – obvykle musíte vše nahlásit do 3 měsíců od škodní události.

Na co máte nárok?

Pokud se dovolená neuskuteční, nárok máte na úhradu plné ceny zájezdu, i kdyby cestovní kancelář tvrdila něco jiného. Nemusíte přijímat voucher na slevu ani změnu termínu zájezdu.

A co když je pojišťovna podpojištěná? Nebojte se, o své peníze nepřijdete. Pomůže vám již zmíněný garanční fond cestovních kanceláří. Chybějící prostředky vám tedy případně nahradí stát.

Modelový příklad:
Věra si zaplatila u cestovní kanceláře rodinnou dovolenou v Egyptě za 50 000 Kč. Dva dny před odletem z ČR jí však zaměstnankyně této kanceláře oznámila, že firma vyhlašuje úpadek. Věra s rodinou kvůli tomu na dovolenou neodjela a nyní požaduje vrácení peněz.


Cestovní kancelář se topí v dluzích, a proto Věře odmítá zaplatit plnou cenu zájezdu. Navíc byla pojištěná na příliš nízkou částku.

Řízení se kvůli tomu protáhlo, Věra ale o své peníze nepřišla. Po několika měsících obdržela 40 000 Kč od pojišťovny (z pojištění cestovní kanceláře proti úpadku) a zbývajících 10 000 Kč ze státního garančního fondu. 

Jak probíhá náhrada škody?

Po nahlášení škody má pojišťovna 3 měsíce na prošetření celé věci. Jestliže váš nárok uzná, do 15 dní od skončení šetření vám na účet zašle pojistné plnění.

Na výplatu z garančního fondu si počkáte o něco déle – až 60 dní.

Jak zkontrolovat, že je CK pojištěná? 

Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře si ověříte na stránkách Asociace českých cestovních kanceláří nebo na webech jednotlivých pojišťoven (seznamy jsou veřejně dostupné). Cestovní kanceláře údaje o pojištění obvykle uvádějí také na svých internetových stránkách. A pokud zájezd kupujete osobně na pobočce, doklad o uzavřené pojistce vám na požádání ukážou zaměstnanci CK.