Klíče od nové nemovitosti leží vedle kalkulačky

Mnoho Čechů má problém financováním bydlení z vlastních zdrojů. Často tak situaci řeší pomocí hypotéky. Avšak takový závazek, který trvá i několik desetiletí, může člověka postavit před finanční potíže v případě, že nastanou neočekávané okolnosti a není schopen pravidelně splácet. Banky dnes naštěstí poskytují možnost dočasného odkladu splátek, což může klientovi na určitou dobu finančně pomoct.

Odklad splátek není garantovaný

Odklad splátek hypotéky je možnost, kterou mohou využít klienti bank, kteří mají potíže s pravidelným splácením hypotečního úvěru kvůli neočekávaným životním situacím. Může jít například o ztrátu zaměstnání, nástup na mateřskou dovolenou nebo vážnou nemoc. I když je odklad splátek lákavým řešením, je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o dočasné pozastavení splácení a že klienti musí splátky nadále plnit. Odklad splátek nepřináší odpuštění závazku, ale pouze jeho dočasné odložení na určitou dobu. V některých případech může být vhodné mít dobře sjednané pojištění, ale to nemusí vždy stačit k pokrytí splátek.

V první řadě je třeba upozornit, že odklad splátek hypotečního úvěru není ze strany banky právně stanovenou povinností. Jedná se pouze o možnost, kterou banky poskytují jako projev dobré vůle. Pokud by klient hypoteční úvěr nesplácel, banka by měla právo vymáhat dluh prostřednictvím zástavního práva k nemovitosti.

Většina bank se však snaží v případě potřeby odklad splátek umožnit a vyjít klientovi vstříc. Rozhodnutí o tom, zda banka odklad splátek schválí, závisí však na konkrétních okolnostech a na posouzení finanční situace klienta.

Pokud je žádost o odklad splátek schválena, bude dlužníkovi upraven splátkový kalendář. Většinou se jedná o dočasné pozastavení splácení jistiny, ale dlužník musí stále platit úrok. To znamená, že měsíční splátka je snížena o jistinu, která byla odložena. Některé banky však umožňují odložení celé splátky včetně úroků.

Úhrada nedoplatku, který vznikne při odložení splátek, pak probíhá jedním ze tří způsobů:

  • Prodlouží se doba splácení úvěru.
  • Nedoplatek se rozloží na další splátky.
  • Celá nesplacená částka se doplatí v určeném termínu.

Způsob řešení závisí na dohodě mezi klientem a bankou. Je důležité si uvědomit, že odklad splátek je pouze dočasný a klient bude muset původní splátky v budoucnu uhradit.

Na jak dlouho je možné splátky odložit?

Banky obvykle umožňují odklad splátek na dobu nejvýše šesti měsíců, konkrétní podmínky však se mohou lišit v závislosti na dané bance. Některé stavební spořitelny mohou například stanovit limit až na osm nebo dvanáct měsíců.

Jak jsme již zmínili, po dohodě mezi klientem a bankou se během této doby většinou odloží splácení jistiny, ale klient musí nadále platit úroky, které vyplývají z úvěru. Po uplynutí lhůty se splátky vrátí na původní výši.

Maximální délka splátkových prázdnin bývá zveřejněná na webových stránkách poskytovatelů. Níže jsou uvedeny limity některých z nich:

Jak požádat o odklad splátek

Jestliže klient zjistí, že nebude schopen splácet hypoteční úvěr, je důležité jednat rychle a informovat o této skutečnosti banku. Tím se zvýší pravděpodobnost, že najdete řešení situace, které vyhovuje oběma stranám a zároveň se vyhnete případným sankcím.

Klient může kontaktovat svého finančního poradce nebo navštívit pobočku bankovní společnosti, kde má úvěr sjednán. Na poskytovatele se může obrátit také telefonicky či prostřednictvím online formuláře, který má většina bankovních společností na svých webových stránkách. Po jeho vyplnění a odeslání se s klientem spojí pověřený pracovník banky a domluví s ním další podrobnosti, případně termín schůzky.

Ať už se s bankou spojíte jakkoli, je vhodné mít k dispozici potřebné dokumenty, které banka může vyžadovat, aby proces proběhl co nejrychleji a efektivněji.  Často může být nutné předložit dokumenty potvrzující platební neschopnost, proto je vhodné si je připravit. Banka vám následně sdělí postup a podmínky pro odklad splátek.

Většina bankovních společností poskytuje odklad splátek zdarma. Nicméně, banka může po klientovi požadovat poplatek za vytvoření dodatku ke smlouvě, kterým se odložení splátek řeší. Tento poplatek se liší v závislosti na poskytovateli úvěru a může být v rozmezí od několika set do několika tisíc korun.

Je důležité upozornit, že některé banky mohou účtovat vysoké poplatky i v případě odkladu splátek, což může být pro některé klienty nepříjemné. Proto je důležité před výběrem poskytovatele hypotéky důkladně prozkoumat podmínky jejich služeb a vybrat si takového poskytovatele, který nabízí nejvýhodnější podmínky. Pomoci s výběrem vám může například naše hypoteční kalkulačka.

Dají se problémy se splácením hypotéky řešit i jinak?

Kromě odkladu splátek existují i další možná řešení neschopnosti splácet. Je to například:

  1. Využití úpravy splátek hypotečního úvěru

Pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu na dočasné zajištění hypotéky, můžete požádat poskytovatele úvěru o úpravu splátek. Banka může na základě žádosti a posouzení vaší situace snížit výši měsíčních splátek. Existuje ovšem limit, jak často lze tuto úpravu provést.

  1. Prodloužení splatnosti hypotéky

Pokud splníte podmínky stanovené bankou, můžete požádat o prodloužení splatnosti hypotéky. To může vést ke snížení měsíčních splátek, ale musíte být připraveni na to, že se celkové náklady na úvěr zvýší.

  1. Refinancování hypotéky

Jestliže se blíží konec fixace úvěru, můžete zvážit refinancování hypotéky. To vám může umožnit získat nižší úrok a tím pádem i nižší měsíční splátky. Při refinancování hypotéky však musíte být opatrní, abyste si nezhoršili podmínky úvěru.