Jedná se o druh havarijního pojištění, tedy all risk havarijní pojištění. Jak už je možná z názvu
patrné, jedná se o pojištění pro všechna rizika, jako jsou například rizika havárie, odcizení,
vandalismu a živlu.

Každé výše zmiňované riziko má pak přesně definováno, co všechno lze zahrnout do daných pojistných
událostí.

Riziko havárie – například dopravní nehoda kdy dojde ke střetu s jiným automobilem, riziko střetu se
zvěří, náraz do svodidel, dopravních značek nebo také například dopadu/pádu různých předmětů na
vozidlo.
Samozřejmě škodu kterou způsobíte ostatním účastníkům nehody Vám bude krýt povinné ručení, Vaši
škodu na vozidle Vám právě nahradí havarijní pojištění – all risk.

Odcizení – Odcizení Vašeho vozidla, nebo také i případné části vozidla.

Vandalismus – například poškození Vašeho vozidla na parkovišti, poškrábání klíčem, rozbité okna,
rozbitá světla atd.

Živelná rizika – rizika požáru, vichřice, výbuch, blesk, povodeň, záplava, krupobití a také pád nějakého
předmětu na auto

Pokud z nějakého důvodu nechcete mít ve smlouvě pokrytá všechna rizika, dá se samozřejmě upravit dle
Vašich specifických požadavků.