Anuita je pravidelná (nejčastěji měsíční) splátka úvěru či hypotéky. Její výši zpravidla najdete uvedenou ve smlouvě. Skládá se z:

Výše anuity zůstává v průběhu splácení stejná, mění se však poměr úmoru a úroku v rámci splátky. Zpočátku tvoří větší část anuity úrok, postupem času naopak stoupá podíl úmoru. 

S pojmem anuita se setkáte také u družstevního bydlení. Označuje nesplacenou částku, kterou hradíte družstvu. Obvykle jsou to peníze, které si družstvo půjčilo, aby mohlo daný dům zprivatizovat.

Na splácení anuity se pak podílí všichni členové bytového družstva. Teprve po jejím splacení je možné převést byty do osobního vlastnictví.