Akontace je termín z oblasti účetnictví a finančnictví, který se používá k popisu platby peněz předem na účet, která je určena k úhradě závazku v budoucnosti. Tato platba se obvykle využívá jako záloha nebo záložka na určitou službu nebo zboží, které bude v budoucnu dodáno nebo poskytnuto. Akontace tedy představuje finanční závazek jedné strany, který je určen k úhradě v budoucnu a předpokládá se, že bude vyrovnán buď částečně nebo zcela, až bude splněn podmínky dané smlouvou.

Akontace je zjednodušeně řečeno částečná platba předem, lze ji také chápat jako první mimořádnou splátku. Akontace se většinou uvádí v procentech, ale může být vyjádřena i pevnou částkou se všemi poplatky. Nejčastěji na termín akontace můžete narazit ve spojitosti s leasingem nebo úvěrem obecně.

Př. kupujete si nový byt za 4.000.000,- kč a máte povinnost složit akontaci ve výši 10% z ceny nemovitosti. Tím pádem je akontace 400.000,- kč.